โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน | Night at the Museum

16 – 18 ธันวาคม 2559
สถานที่: พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกเกาะรัตนโกสินทร์

โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ (Night at the Museum) เกิดขึ้นจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ที่จัดตั้งขึ้นโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ในการประสานงานบูรณาการแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประเทศ โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้จัดกิจกรรมนำร่องไปแล้ว 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ “ปิดเทอมนี้…สนุกคิด…สนุกเรียนรู้…สู่อนาคต” 2) โครงการ “ติดปีกความรู้สู่นอกห้องเรียน” และ 3) โครงการมิวเซียม 4.0

สำหรับการจัดโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย 28 นิทรรศการ และ 24 กิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. – 22.00 น. โดยความร่วมมือของกลุ่มพิพิธภัณฑ์ภายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 7 หน่วยงาน และกลุ่มที่จัดงานบริเวณภายนอกพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 9 หน่วยงาน และหน่วยงานร่วมสนับสนุน 3 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน ได้แก่

 1. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 2. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 3. พิพิธบางลำพู กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 4. พิพิธภัณฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 5. มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี
 6. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กระทรวงวัฒนธรรม
 7. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
 8. ท้องฟ้าจำลอง หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 9. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม
 10. พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน กระทรวงมหาดไทย
 11. พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ (อาร์ทอินพาราไดซ์) สาขาเอสพลานาด รัชดา
 12. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
 13. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 14. แหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสุทธานภดม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ
 15. สวนสัตว์ดุสิต องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 16. อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการสถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม
 17. กรุงเทพมหานคร
 18. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
 19. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา


เอกสารดาวน์โหลด

รายละเอียดกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานมีดังนี้

1. มิวเซียมสยาม สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี
“งาน Night at The Museum ในรัชกาลที่ 9”
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ นำเสนอเรื่องราวความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยพสกนิกรผู้ถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาท และ จัดแสดงสิ่งของที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีในวโรกาสพิเศษต่างๆ

กิจกรรม

 • งานเสวนา และฉายภาพยนตร์/สารคดีที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยการสนับสนุนจากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ
 • เพลงราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
 • ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์กของงาน

ตารางฉายภาพยนตร์
16/12/59 : ชุดภาพข่าวสารสำนักข่าวอเมริกัน : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
17/12/59 : พระมหาชนก : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
18/12/59 : ด้วยเกล้า : บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด

กิจกรรมเสวนา 
16/12/59 : คุณนภันต์ เสวิกุล / ช่างภาพตามเสด็จ
17/12/59 : คุณศรีวิชัย ทรงสุวรรณ / จากคนขับรถมุ่งมั่นเรียนตามรับสั่ง “ในหลวง” จนได้เป็นข้าราชการ
18/12/59 : หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี

รายการพระกระยาหารทรงโปรด จากร้าน Elefin Coffee บู๊ทร้านอาหารในราคาประหยัด
1.บะหมี่หมูแดง
2.หมูสะเต๊ะ หรือ ไก่สะเต๊ะ
3.ผัดถั่วงอกกับเต้าหู้และหมูสับ
4.ผัดถั่วลันเตาเนื้อหวาน
5.ไข่พระอาทิตย์
ของหวาน : ชุดกล้วยไข่เชื่อมและไอศครีมมะพร้าว เสิร์ฟคู่กับ โอวัลตินร้อน ชา หรือ กาแฟ

สถานที่จัดงาน : มิวเซียมสยาม 4 ถนนสนามไชย แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เวลาเปิด-ปิด
นิทรรศการ เริ่ม 16.00 – 22.00 น.
เสวนาคืนละรอบ เริ่ม 19.15 – 20.00 น.
ฉายภาพยนตร์ เริ่ม 20.00 – 21.30 น.
การแสดงดนตรี เริ่ม 18.00 – 19.30 น.
บู๊ทอาหาร เริ่ม 16.00 – 22.00 น.
กิจกรรมถามตอบและ activity ต่างๆ เริ่ม 16.30 – 21.30 น.
**เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง**
เงื่อนไขการใช้บริการ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Tel : 02 225 2777 
Fax :  02 225 2775
Website: www.ndmi.or.th
Fanpage: www.facebook.com/museumsiamfan


2. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
“อัครศิลปินเหนือเกล้า”
นิทรรศการอัครศิลปินเหนือเกล้า เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นอัครศิลปิน และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
สถานที่จัดงาน : หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เวลาเปิด-ปิด : 10.00 – 19.00 น.
เงื่อนไขการใช้บริการ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 –27 มกราคม 2560 (หยุดทุกวันจันทร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย)

Tel : 02 224 8030 ต่อ 202
Website : www.rcac84.com, www.ocac.go.th
Fanpage : www.facebook.com/rcac84


3. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
นิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวง” และ “ดาวเด่นบัวหลวง”
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่มีต่อวงการศิลปกรรมไทยมาช้านาน  รวมทั้งยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งในการประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ  และเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ

จิตรกรรมบัวหลวง : จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์จากศิลปินทั่วประเทศที่เคยได้รับรางวัลจิตรกรรมบัวหลวงตั้งแต่ปี 2517 – ปัจจุบัน
ดาวเด่นบัวหลวง : จัดแสดงผลงานภาพวาด “70 ปี รัชกาลที่ 9 ของพวกเราชาวไทย” ของนักศึกษาศิลปะ 70 คน จาก 33 สถาบันอุดม ศึกษาทั่วประเทศ

สถานที่จัดงาน

 • หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศเขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เวลาเปิด-ปิด : 10.00 – 21.00 น.
เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ผู้ใหญ่ 50 บาท  ยกเว้นค่าเข้าชมแก่ เด็ก ผู้สูงอายุ (60ปีขั้นไป) และพระสงฆ์
 • ถ่ายภาพได้ งดใช้ขาตั้งกล้องและแฟลช
 • สำหรับผู้สูงอายุ มีรถเข็นให้บริการ
 • ตั้งแต่เวลา 19.00 -21.00 น. เข้าชมฟรี และได้รับส่วนลด 10-20% ที่ The Gallery’s Shop

Tel : 02 281 5360-1
Fax : 02 281 5359
Website : www.queengallery.org
Fanpage:  www.facebook.com/queengallerybkk


4. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
“Night Museum at Nitasrattanakosin สืบสาน สมานมิตร”
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสบรรยากาศรื่นรมย์ ในยามค่ำคืน ชมแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในยุครัตนโกสินทร์ ผ่านห้องนิทรรศการทั้ง 9 ห้องจัดแสดง

นิทรรศการหมุนเวียน : นิทรรศการเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ชุด สืบสาน สมานมิตร

สถานที่จัดงาน : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์  100 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เวลาเปิด-ปิด : 10.00 – 21.00 น. รอบสุดท้าย 19.00 น.
เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • จำกัดคนเข้าชม 32 ท่านต่อรอบ

Tel : 02 621 0044 ต่อ 121, 128
Fax : 02 226 5049
Website: www.nitasrattanakosin.com
Fanpage:  www.facebook.com/Nitasrattanakosin


5. พิพิธบางลำพู
“Night at the Museum2 พิพิธบางลำพู”
นิทรรศการถาวร เสน่ห์บางลำพู ธนารักษ์คู่ชุมชน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจและคุณูปการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อกรมธนารักษ์ และปวงประชาชาวบางลำพู

กิจกรรม

 • บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์
 • งานเสวนาจากผู้ที่มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท
 • Workshop การทำงานฝีมือประดิษฐ์

สถานที่จัดงาน : นิทรรศการถาวร อาคารพิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพ 10200เวลาเปิด-ปิด : 10.00 – 21.00 น. (เพิ่มเป็นรอบเวลาตั้งแต่ 17.00 /17.30 /18.00 /18.30/ 19.00 รอบสุดท้ายเวลา 19.30 น.) การแสดงดนตรี ร้านค้าและร้านอาหารตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น.
เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • นิทรรศการ จำกัดผู้ชมรอบละ 25 ท่าน

Tel : 02  281 9828
Fanpage : www.facebook.com/pipitbanglamphu


6. พิพิธภัณฑ์เหรียญ
“ร่วมไว้อาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9” 
นิทรรศการพิเศษร่วมไว้อาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 โดยการนำเสนอเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวโรกาศต่างๆ ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 9

กิจกรรม : วาดฝันปั้นยิ้ม ร่วมสนุกไปกับการทายปัญหาเกี่ยวกับนิทรรศการ เพื่อลุ้นรับรางวัลพิเศษภายในงาน
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เวลาปิด-เปิด : 10.00 – 21.00 น.
เงื่อนไขการใช้บริการ : ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเข้าชมเป็นรอบ ทุกๆ 20 นาที (รอบแรก 10.00 น. และรอบสุดท้าย17.00 น.

Tel : 02 282 0818
Fax :  02 282 0819
Website: www.coinmuseum.treasury.go.th
Fanpage: www.facebook.com/coinmuseumthailand


7. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
“อยู่ไกลกังวลชนม์ชื่นฉ่ำ… เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9”
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยการนำเสนอเรื่องราวความประทับใจในพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9

นิทรรศการอยู่ไกลกังวลชนม์ชื่นฉ่ำ
นำเสนอแนวคิด “บ้านแห่งความรัก” และพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9
นิทรรศการภาพยนตร์ของรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9
ฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์และหนังหายากในรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9

กิจกรรม : 7 Wonders เชิญชวนประชาชนร่วมตามหา 7 สิ่งต้องห้ามพลาดภายในนิทรรศการ พร้อมประทับตรายางเป็นที่ระลึก
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
เวลาเปิด-ปิด : 09.00 – 21.00 น.
เงื่อนไขการใช้บริการ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Tel : 02 280 3414 ต่อ 104
Fax : 02 281 6820
Website: www.kpi.ac.th
Fanpage: www.facebook.com/kingprajadhipokmuseum


8. สวนสัตว์ดุสิต
“Dusit Evening Zoo…ยามเย็นเดินเล่นเขาดิน”
กิจกรรม

 • นั่งรถพ่วงชมชีวิตสัตว์ในยามค่ำคืน
 • รับชมและฟังคำบรรยายเรื่องความเป็นมาขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ชมโรงช้างต้นที่คุณพระเศวตฯ ช้าง เผือกเชือกแรกของรัชกาลที่ 9 เคยยืนโรง
 • ชมลิงแสมทรงเลี้ยง ที่พระราช ทานให้สวนสัตว์ดุสิต

สถานที่จัดงาน : สวนสัตว์ดุสิต 71 ถ.พระราม 5 ดุสิต กทม. 10300
เวลาเปิด-ปิด :  08.00 – 21.00 น. (หลังเวลา 18.00 น. ฟรีค่าบัตรผ่านประตู และเปิดให้บริการเฉพาะประตู 2 ราชวิถี)
เงื่อนไขการใช้บริการ

 • นำชมโดยรถพ่วง จำนวน 4 คัน คันละ 40 – 50 คน
 • ค่าบริการรถพ่วง  ผู้ใหญ่ 25 บาท เด็ก 10 บาท
 • วันศุกร์ 2 รอบ รอบแรก เวลา 19.00 น. /รอบสุดท้าย เวลา 20.00 น.
 • วันเสาร์ และอาทิตย์  3 รอบ รอบแรก เวลา 19.00 น. /รอบสอง เวลา 19.30 น. /รอบสุดท้าย เวลา 20.00 น.

Tel : 02 281 2000, 02 280 7290
Fax : 02 282 9245
Website: www.dusitzoo.org
Fanpage: www.facebook.com/DusitzooThailand


9. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
“ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ”
นิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยบอกเล่าเรื่องราวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินและเป็นองค์ประธานเปิดท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

กิจกรรม

 • ดูดาวในโดมท้องฟ้าจำลอง ตั้งกล้องดูดาวในยามค่ำคืน ชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  นิทรรศการโลกใต้น้ำ  นิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน
 • STEM ศึกษา  ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ในพระอัจริยภาพด้านการประดิษฐ์ของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อาทิ กังหันน้ำชัยพัฒนา และเรือใบมด กิจกรรมรู้จักตัวเรา ของเล่นชวนคิด

สถานที่จัดงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ 928 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กทม.10110
เวลาเปิด-ปิด : 18.00 – 21.00 น.
เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ค่าเข้าชม  ผู้ใหญ่ 30 บาท/ เด็ก 20 บาท/ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปแสดงบัตรประชาชน เข้าชมฟรี
 • สำหรับรอบการแสดงทางท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ต้องแสดงบัตรนิทรรศการ เพื่อสำรองที่นั่งเข้าชมฟรี

Tel : 02 392 5951 – 5 ต่อ 1141, 2037, 2007
Fax : 02 391 0522
Website : www.sciplanet.org
Fanpage : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ


10. อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
“เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย ธ ผู้สถิตในดวงใจทหาร”
นิทรรศการพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
จอมทัพไทย ธ ผู้สถิตในดวงใจทหาร ห้องจอมทัพไทยนำเสนอพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ รวมทั้งพระราชประวัติ พระอัจริยภาพในด้านต่างๆ และการจัดแสดงชุดฉลองพระองค์ทั้ง 3 เหล่าทัพ ในวาระสำคัญต่างๆ
นิทรรศการแสง เสียง ประกอบภาพจิตรกรรมฝาผนัง
บอกเล่าความเป็นมาของชาติไทย การเข้าร่วมสงครามโลก การจัดแสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย วิวัฒนาการเครื่องแต่งกาย เครื่องหมายยศ เครื่องแบบทหาร ตำรวจสมัยต่างๆ ตั้งแต่ก่อนสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน และการแสดงไฟประดับอาคาร

กิจกรรม

 • ร่วมลงนามถวายความอาลัยพร้อมวิทยากรบรรยายเรื่องเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • ร่วมฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบการชมไฟประดับอาคารยามค่ำคืน

สถานที่จัดงาน : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เลขที่ 9 หมู่ 16 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เวลาเปิด-ปิด : 16.00 – 21.00 น.
เงื่อนไขการใช้บริการ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Tel : 02 533 8467
Fax : 02 533 8467
Website : www.thainationalmemorial.org
Fanpage : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


11. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ  นครราชสีมา และฉะเชิงเทรา
“ดาราศาสตร์ไทยใต้ร่มพระบารมี…ดูดาวฟรี ทำดีเพื่อพ่อ”

นิทรรศการดาราศาสตร์ไทยใต้ร่มพระบารมี
บอกเล่าความสนพระราชหฤทัยด้านดาราศาสตร์ และพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการดาราศาสตร์ไทย
นิทรรศการพระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย
เรื่องราวความเป็นมาของดาราศาสตร์ในประเทศไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน
นิทรรศการดาราศาสตร์
เพลิดเพลินไปกับนิทรรศการระบบสุริยะ และการสำรวจอวกาศ

กิจกรรม

 • ดูดาวสำหรับประชาชน (NARIT Public Night)
 • ชมภาพยนตร์ดาราศาสตร์ บรรยายการดูดาวเบื้องต้นพร้อมแนะนำวัตถุท้องฟ้าภายในท้องฟ้าจำลอง และกิจกรรมดูดาว สังเกตวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์หลากหลายชนิด

สถานที่จัดงาน

 • หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
 • หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 999 หมู่ 3 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

รอบการจัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559

 • ท้องฟ้าจำลองช่วงเวลา 10:00-11:00 น. / 14:00-15:00 น./ 17:00-18:00 น.
 • สังเกตวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์หลากหลายชนิด เวลา 18:00-22:00 น.

เวลาเปิด-ปิด : 9.00 – 22.00 น.
เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ท้องฟ้าจำลอง รอบละ 45 คน
 • กิจกรรมดูดาว ไม่จำกัดจำนวนคน

จังหวัดนครราชสีมา Tel : 044 216 254 / Fax : 044 216 255
จังหวัดฉะเชิงเทรา Tel : 084 088 2264 / Fax : 038 589 395
Website : www.narit.or.th                    
Fanpage : www.facebook.com/NARITpage


12. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
“กองทัพอากาศใต้เบื้องพระยุคลบาท”

นิทรรศการกองทัพอากาศใต้เบื้องพระยุคลบาท นำเสนอเรื่องบอกเล่าเกี่ยวกับความสนพระทัยด้านกิจการบินตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทของกองทัพอากาศ

กิจกรรม

 • การประดิษฐ์เครื่องบินพระราชพาหนะ ซึ่งจัดแสดงเครื่องบินพระราชพาหนะและสอนประดิษฐ์เครื่องบินพระราชพาหนะด้วยกระดาษ

สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ 171 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
เวลาเปิด-ปิด : 08.00 – 21.00 น.
เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ไม่เสียค่าเข้าชม
 • จัดกิจกรรมรอบละ ไม่เกิน 30 คน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

Tel : 02 534 1764
Fax : 02 534 1853
Website : www.rtaf.mi.th
Fanpage: พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ


13. อาร์ท อิน พาราไดซ์ ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก
“อัครศิลปิน ผู้ให้ ไม่สิ้นสุด”
นิทรรศการ อาร์ท อิน พาราไดซ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในธีม “อัครศิลปิน ผู้ให้ ไม่สิ้นสุด” และโปสการ์ดของพ่อ

สถานที่จัดงาน : 99 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ห้องเลขที่ 408 ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เวลาเปิด-ปิด : 10.00 น.- 22.00 น.
เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่คนไทย 200 บาท / เด็ก 100 บาท (สูง 100 – 130 เซนติเมตร)  เด็กสูงไม่ถึง 100 เซนติเมตร เข้าชมฟรี
 • ให้บริการเข้าชมฟรี 1 ท่านกับผู้ที่มากับผู้ถือบัตร Muse Pass

Tel : 02 660 9130, 095 778 9989
Fax : 02 660 9140
Website: www.artinparadise.co.th
Fanpage: www.facebook.com/artinparadisebangkok


14. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“สรรพชีวิตใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร”

นิทรรศการสรรพชีวิตใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
นำเสนอการแสดงสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่ได้รับพระราชทาน
นิทรรศการถวายงานผ่านเลนส์
จัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์และภาพถ่าย exclusive ภายในพระบรมมหาราชวัง ถวายงานโดย ศ.ศักดา ศิริพันธุ์และคณะ

สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารชีววิทยา 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เวลาเปิด-ปิด : 12.00- 22.00 น.
เงื่อนไขการใช้บริการ : ไม่เสียค่าเข้าชม (งดถ่ายภาพภายในนิทรรศการ)

Tel : 02 218 5375 – 6
Fax : 02 218 5389
Website: www.museum.sc.chula.ac.th


15. พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
“สรรเสริญพระบารมี บรมราชจักรีวงศ์”

นิทรรศการสรรเสริญพระบารมี บรมราชจักรีวงศ์
ดุริยกษัตรา นำเสนอพระปรีชาสามารถด้านดนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นิทรรศการสรรเสริญพระบารมี บรมราชจักรีวงศ์
จารีตประเพณี ธรรมเนียมการไว้ทุกข์  เล่าเรื่องเกี่ยวกับจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับธรรมเนียมการไว้ทุกข์ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

กิจกรรม

 • มาลัยถวายอาลัยรัก เพื่อเข้าร่วมการฝึกร้อยมาลัย
 • กิจกรรมเข้าทุกข์ใหญ่ เป็นการจำลองการแต่งกายเข้าทุกข์ใหญ่ของเจ้านายฝ่ายในในอดีต
 • การสาธิตงานดอกไม้สดของสตรีชาววัง

สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เลขที่ 1 อาคาร พิพิธภัณฑ์ สายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300
เวลาเปิด-ปิด : 16.00 – 21.00 น.
เงื่อนไขการใช้บริการ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Tel : 02 160 1216
Fax : 02 160 1054
Website: www.culture.ssru.ac.th, www.threesilapas.ssru.ac.th
Fanpage: 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ 


16. พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
“พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อกิจการตำรวจ”
นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจตำรวจไทยทั่วทั้งหล้า และนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในตำหนักจิตรลดา และวังปารุสกวัน ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

กิจกรรม : เปิดให้เข้าชมตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวันในยามค่ำคืน
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน 323 ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เวลาเปิด-ปิ : 10.00 -21.00
เงื่อนไขการใช้บริการ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Tel. : 02 282 5057 097 173 4441
Fax : 02 282 5057
Website : www.policemuseum.police.go.th
Fan Page : พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน


ที่มา : okmd

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น