UPDATE! iOS 10.2.1 กันหรือยัง

UPDATE! iOS 10.2.1 กันหรือยัง

Apple ปล่อยเวอร์ชั่นย่อยล่าสุดมาอีกแล้วครับ ใครที่ใช้งาน iPhone, iPad หรือ iPod touch ก็เข้าไป update กันได้เลย

UPDATE! iOS 10.2.1 กันหรือยัง

สำหรับการปล่อย update ครั้งนี้ เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องบางอย่างของระบบปฏิบัติการ iOS และเรื่องความปลอดภัย

หากมีการเคลื่อนไหวอื่นๆผมจะนำมาเสนอให้ทราบอีกครั้งครับ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น