น่าสนใจ! เวียดนามดินแดนน่าลงทุนของต่างชาติ

เว็บไซต์ posttoday โดยการวิเคราะห์ของ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ให้ข้อมูลน่าคิดเกี่ยวกับการจัดอันดับประเทศที่น่าเข้าไปทำงาน (จากผลสำรวจ Expat Explorer Survey)ของภูมิภาคอาเชี่ยนของเรา (Southeast Asia) ว่าเวียดนามนับได้ว่าเมื่อเริ่มศักราชใหม่เป็นประเทศที่น่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติที่ชอบเข้ามาทำงานมากขึ้นกว่าประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียน

อยากย้าย! เวียดนามดินแดนน่าลงทุนของต่างชาติ
ภาพจาก : MMM Global

ผลสำรวจระบุว่า เวียดนามพัฒนามาจากอันดับที่ 24 เมื่อปีก่อน มาอยู่ที่อันดับ 19 โดยมีไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ตามหลังอยู่ห่างๆ

สำหรับ 5 อันดับแรก คือ สิงคโปร์ รองลงมา คือ นิวซีแลนด์ แคนาดา เช็กฯ และสวิตเซอร์แลนด์

ในการจัดอันดับประเทศที่น่าเข้าไปทำงานของชาวต่างชาตินี้ มีการสำรวจแบบ 3 มิติด้วยกัน คือ

– ด้านเศรษฐกิจ : เกี่ยวกับค่าตอบแทน การเติบโตในหน้าที่การงาน จนถึงเศรษฐกิจในท้องถิ่น

– ประสบการณ์ : หมายถึงการย้ายเข้ามาใหม่ การตั้งรกราก ความยากง่ายในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ผู้คน จนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในการทำงานและการพักผ่อน

– ครอบครัว : ครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน สถานศึกษา สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเติบโตของคนในครอบครัว

อยากย้าย! เวียดนามดินแดนน่าลงทุนของต่างชาติ
ภาพจาก : South China Morning Post

เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2015 เวียดนามมีการลงทุนเพิ่มขึ้น 9% หรือมีมูลค่าการลงทุน 1.58 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเชี่ยน นับเป็น 45% เลยทีเดียว รองลงมาคือ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ชาวต่างชาติที่ได้เข้าไปทำธุรกิจเห็นว่าค่าตอบแทนทั้งทางตรงและทางอ้อมมีความน่าสนใจมากกว่าประเทศที่ตนเองอาศัยอยู่ถึง 50 เท่า รวมไปถึงโอกาสใหม่ๆในการทำธุรกิจ

น่าสนใจ! เวียดนามดินแดนน่าลงทุนของต่างชาติ
ภาพจาก : Vietapartment

เวียดนามประเทศที่กำลังตีคู่สูสีประเทศเราและคอยมองเราอยู่ข้างๆทุกย่างก้าว วันนี้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายเขาและเราแล้ว ไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจหรือการท่องเที่ยว แต่คงจะดีกว่าถ้าเรามุ่งมั่นผลักดันสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน

แหล่งที่มาของเนื้อหา : posttoday

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น